Frihetsdressyr:

Hästen - en levande dröm!
Att förstå sig på hästar har eftersökts i flera århundraden då människan var beroende av hästen. 
Idag är vi inte beroende av hästen på samma vis som förr men trots det kan många människor 
inte tänka sig ett liv utan dem. Jag tror det beror på att hästen blir för oss den plats som tar oss 
ifrån vardagens stress och låter oss finna ro och harmoni. Viljan att nå en ännu djupare relation och 
kommunikation till detta stolta djur med sitt mjuka sinne och lugna själ som så godmodigt ställer upp 
för oss ökar. Och desto djupare vi kommer desto fler nya vägar öppnas för oss, glädjen, förståelsen 
och tryggheten blir allt större och tydligare

Sunny Boy and Rebecca

Frihetsdressyr? Vad är det? Varför inte horsemanship eller klicker?
Frihetsdressyr bygger på att jag vill utbilda min häst till att förstå mina
signaler i ännu högre utsträckning. Jag lägger stor vikt vid att min häst ska
komma till mig på olika sätt, så som att flytta bogen mot mig, bakdel mot mig,
sidepass mot mig, rygga mot eller att komma på inkallning mot mig. Därför har jag
valt att inte längre använda mig att namnet natural horsemanship, även
om en stor del av min egna tidigare utbildning har varit med fokus på NH. Men i NH träningen
lägger man stort fokus på att flytta hästen ifrån sig, få den att cirkla runt sig osv.
Vilket jag inte längre gör. Så för att förtydliga hur mitt träningskoncept ser ut har
jag valt att plocka bort namnet horsemanship eftersom mitt träningskoncept inte
alls liknar traditionell NH så som andra utövar den. Jag vill heller inte använda mig av

ordet klickerträning, då jag endast i undantagsfall jobbar med klicker och godis som förstärkning.
Så genom min frihetsdressyr a là Horse Vision, lägger jag fokus på att först få hästen att slappna av och släppa kontroll. Så snart det sker, är hästen redo för att ta information då den
är lugn tillsammans med mig. Och först då börjar jag att utbilda den till att komma nära mig för att utveckla ett fantastiskt fint lösarbete.

Uppsutten frihetsdressyr, dressyr - hoppning - western
En dag när jag satt och red min fina Eamonn, slog det mig att jag ändrat mina tankar även kring den uppsuttnna ridning ganska mycket senaste åren. Tidigare påminde min så kallade freestyle dressyr (ridning utan huvudlag) om westernridningen. Jag lade stort fokus på att flytta bakdel, framdel, backa och vända osv. Vilket naturligtvis är en viktigt del. Men idag är mitt mål att få min häst att finna en dressyrform, balans och avslappning, även om jag rider utan träns eller grimma. Jag lägger stor vikt på att först hitta balans och framåt ned, precis som Christofer gör inom den akademiska ridkonsten, innan jag gör något annat. När min häst finner balansen, börjar jag be honom att göra skolor som öppna och sluta, samt att komma upp i form och finna en mer dressyrmässig form i träningen. Jag tränar också mina hästar på att bli följsamma även om jag vill hoppa med dem utan huvudlag. Så fokus läggs mer på dressyr och hoppning än western, även om jag rider utan huvudlag. Jag använder mig heller inte av någon halsring i träningen, utan nyttjar hellre en eller två stick för att förklara för hästen vad jag önskar. Varför jag plockat bort halsringen beror på att jag tycker den ger mig för mycket ridning i ringen och för lite i sitsen. Med sticken blir det fortsatt sitsen som är a och o.

Vem kan träna och hur?

Att öva upp kommunikation mellan dig och din häst är aldrig för sent, det är något som alla människor och hästar kan utöva. Kraven på hur stor kommunikation just du behöver är helt individuell. Alla är vi olika och har likaså olika mål i livet, en del nöjer sig med att hjälpligt kunna leda sin häst och att kunna sitta upp på den, medan andra vill nå djupare in i denna värld. Åldern på hästen spelar ingen roll och inte heller vad det är för ras på den. 

Att lära sig förstå hästens språk, är något som alla borde prova på. Genom denna typ av träning får både du och din häst mer variation i arbetet. Ni får ytterligare en länk till en starkare relation och större förståelse för varandra. Hästen blir tryggare och litar mer på dig då du nu låter honom förstå dig.
Låt dig heller inte skrämmas av myten om olater vid trickträning. Börja istället som vid all träning att först skapa en bra grund och bygg sedan stadigt och noggrant uppåt. Kom ihåg att all träning av denna typ grundar sig på att du ska få en så bra kommunikation som möjligt till din häst.

Horse Vision Instruktör Stinelo & Yme
Staffan & Chessman
Rebecca med Eamonn och Simba
Stinelo och Flyger
Rebecca & Eamonn