Examination

Vad roligt att du är intresserad av att ta reda på mer om hur examinationen i vårat frihetsdressyr-träd går till! Här ska vi försöka klargöra hur det går till, vad som gäller och i vilken ordning som de olika delarna kan utföras i.

De olika proven

Det finns totalt 7 olika inriktingar på proven, där du kan välja bland 4 olika grund-inriktningar till att börja med. För att utföra prov i de övriga tre inriktningarna ska du ha klarat prov i den grund-inrikting som krävs (mer om vilka prov du ska ha utfört innan du börjar med dessa står, om du går till "frihetsdressyr-trädet" och klickar på det prov du är intresserad av). 

Det finns 4 olika prov som du kan börja med, agility från mark, agility uppsuttet, balans från mark och balans uppsuttet. I proven finns det en intro del och en del som är specifik för just det provet. När du vill utföra ett prov börjar du med att göra intro-delen för att visa att du har en stadig grund samt att du och din häst får tid att infinna er på banan och hitta det lugn som krävs.

När intro-delen är gjord går du vidare med de specifika delarna i det prov du utför. I vilken ordning de specifika momenten utförs väljer du utifrån hur du och din häst bäst arbetar ihop. Mer om vad som ingår i de olika proven hittar du om du går till "frihetsdressyrs-trädet" och klickar på det prov du vill veta mer om.

Utrustning

Hjälm ska användas i alla uppsuttna prov, i prov från marken är det valfritt att använda hjälm.

Utrustningen varierar i de olika proven. Alla proven utförs utan huvudlag om inget annat anges. Halsring är alltid tillåten att använda, både i de ridna proven samt de från marken. Om du vill använda ett eller två spön/kvist/ sticks väljer du själv och längden på dessa avgör du utifrån vad som fungerar bäst för dig och din häst. I de uppsuttna proven får du välja själv om du vill ha pad, barbacka eller sadel (om inget annat anges).

Du får växa mellan tillåten utrustning mellan de olika momenten för att underlätta för dig och din häst.

Inne på varje prov står det mer om vilken utrustning som är tillåten. Om någon specifik utrustning är obligatorisk för ett visst prov eller ett visst moment står det när du läser om just det provet. 


Eftergift och hjälper

I alla proven uppskattas det att eftergift ges när hästen svarar på en signal. Eftergiften kan vara en klapp, godis, klicker eller bara ett uppmuntrande "bra!". 

Vilka hjälper och signaler som du använder är valfritt om ingen speciell hjälp/signal anges i beskrivningen. Dina hjälper är sådant som röstkommando, spösignal, skänkel eller sits och får användas på ett valfritt sätt så länge lugnet och harmonin bibehålls.

Godkänd?

Prioriteringar:
I alla prov prioriteras det att ekipaget har en fin harmoni och att ryttaren ger eftergift när hästen svarar på en signal.

Vad som gör ett prov underkänt:

  • Provet är underkänt om hästen upprepande gånger biter efter människa, stick eller godis. 
  • Provet är underkänt om hästen upprepande gånger piskar irriterat med svansen, lägger öronen platt bakåt, viftar med ett ben eller knuffar på människan (vid alla tecken på frustration, eller dominant häst).
  • Provet är underkänt om hästen mer än en gång går ifrån sin människa då detta kan ses som ett inlärt beteende. Notera att hästen får gå ifrån sin människa vid ett enstaka tillfälle om häst och människa lugnt kommer tillbaka och kan fortsätta momenten.
  • Provet är underkänt om grimskaft, tyglar och/eller halsring används felaktigt. Då tyglar, grimskaft, halsring används får ryttaren ta i dessa vid enstaka tillfällen om denne sedan släpper efter igen. Dessa saker är endast för säkerhet och är alltså inte till för att dra i, hålla fast i eller lägga hjälper i.
  •  Om ryttaren anser att ett moment inte lyckas är det tillåtet att utföra momentet en gång till. Om ett moment misslyckas flera gånger är det dock underkänt.

Grattis du är godkänd!

Det syns att du lagt ned mycket tid tillsammans med din häst, ni har en fin kontakt och finner ett lugn i varandra. Tillsammans kan ni utvecklas och uppnå era drömmar oavsett om de är att göra ett prov eller alla! Var inte rädd för att ta nästa steg, våga utmana er själva och ge er ut på nya äventyr!

Bokning och betalning

Vad roligt att du vill göra ett prov!
Du bokar en provtid genom att du berättar för Rebecca, Stinelo eller Jonna att du är intresserad och känner dig redo att göra ett prov. Provet utför du sedan på en vanlig lektion eller online (dock inte förinspelat material). Precis som en vanlig lektion har du 30-40 minuter på dig att utföra samtliga moment i provet.
Betalar gör du som vanligt och priset är detsamma som för den lektionstid du bokar.

Om du klarar ett prov får du ett intyg som du kan hänga på väggen eller dela på sociala medier. På intyget står ditt namn, din hästs namn och det datum du klarade provet. Detta intyg förnyas vid varje nytt prov du klarar. När du klarat en hel serie (tex agility mark steg 1-4) får du dessutom en finare utmärkelse. Men framför allt hoppas vi att proven ska ge dig och din häst roliga timmar tillsammans och att ni blir motiverade att fortsätta låta er relation växa.